بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 130,691,163,680 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,438 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,089,843 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,005,822 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 130,634

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آتی

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/03/10

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

ضامن نقد شوندگی:

شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا اقامحمدسمسار، سيدعلي سيدخسروشاهي، ليلا آقائي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

نمودار‌ها