بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/30
کل خالص ارزش دارائی ها 137,796,929,722 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 984,200 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 984,200 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 989,294 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 140,009

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آتی

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/03/10

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

ضامن نقد شوندگی:

شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص)

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك صادرات ايران

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا اقامحمدسمسار، سيدعلي سيدخسروشاهي، ليلا آقائي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

نمودار‌ها