بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
حذف پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران 1398/02/18
حذف پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران ( پیرو مجمع مورخ 1398/02/08 ) 1398/02/09
برگزاری مجمع صندوق سپهر آتی مورخ 1398/02/08 1398/02/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1398/01/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1397/12/25
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی مورخ 1397/11/14( اصلاحیه) 1397/11/24
برگزاری مجمع سالیانه صندوق سپهر آتی مورخ 1397/11/14 1397/11/14
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی مورخ 1397/11/14 1397/11/01
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1396/12/23
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1396/10/05
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1396/07/16
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1396/04/27
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1396/02/27
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهرآتی مورخ 15/01/1396 1396/01/05
تقسیم سود دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی منتهی به١٣٩٣/٠٦/٣١ 1395/11/04
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1395/10/07
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1395/08/15
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1394/08/30
تغییر مدیر صندوق 1393/12/09
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1393/10/20
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 1393/09/12